Home
 
 
DIREKTOR Marti Bosnić
ŠEF KNJIGOVODSTVA Darko Bilić
POSLOVOĐE SMJENA U SALONIMA Siniša Jelaska, Ana Boban
URED UPRAVE Križeva 9,    telefon i fax 021 394 116,    lipost1@st.t-com.hr
ŽIRO RAČUN
2330003-1100015262 Splitska banka
POREZNI BROJ 3146723
¸ Registrirano na Trgovačkom sudu u Splitu
MBS: 060165535
OIB: 12921447294
Osnovni kapital: 463.200,00 HRK